+ 381 25 482 586

Uputstvo i nove mere za organizaciju rada škole u vreme on-lajn nastave

Ovde možete pogledati uputstvo i nove mere

Obaveštenje za maturante

Ovde možete pogledati obaveštenje

Obaveštenje za učenike - rezultati glasanja - Ti se pitaš

Rezultati glasanja o projektima koji će se realizovati sledeće godine

Dan škole 6. novembar

6. novembar je poseban dan, taj dan se u našoj Školi obeležava kao DAN ŠKOLE

Tabela - spisak učenika

Ovde možete preuzeti tabelu
Preuzmite nastavne materijale Download

Misija

Mi smo škola koja obrazuje učenike sa potrebnim znanjima, veštinama i kompetencijama koje zahteva današnje tržište, osposobljavamo učenike za samoobrazovanje i pravilnu samoprocenu sopstvenih vrednosti. Izgrađujemo tolerantne ličnosti spremne na uzajamno uvažavanje različitosti. Razlikujemo se po tome što ostvarujemo partnerski odnos sa učenicima, njihovim roditeljima i lokalnom zajednicom.

Vizija

Unapredićemo sve aktivnosti u školi tako da učenici rado dolaze i ostvaruju svoje ciljeve. Pravilnim odabirom obrazovnih profila stvorićemo uslove koji će učenicima omogućiti siguran posao. Ostvarićemo međunarodnu saradnju i razviti školu kao kulturni i edukativni centar. U okviru dopunskih delatnosti povećaćemo obim aktivnosti kroz pružanje usluga.