+ 381 25 482 586

Raspored vanrednih ispita novembar 2018

Ovde možete videti raspored vanrednih ispita novembar 2018

Analiza uspeha i vladanja na kraju I klasifikacionog perioda školske 2018/19.godine

Ovde možete pogledati analizu uspeha i vladanja na kraju I klasifikacionog perioda školske 2018/19.godine

Raspored časova novembar 2018

Ovde možete pogledati raspored časova za novembar 2018

Ispraćaj maturanata 31.05.2018. i matursko veče 05.06.2018.

Ispraćaj maturanata i matursko veče

Analiza uspeha i vladanja na kraju I polugodišta školske 2017/18.godine

Izveštaj možete da preuzmete ovde
Preuzmite nastavne materijale Download

Misija

Mi smo škola koja obrazuje učenike sa potrebnim znanjima, veštinama i kompetencijama koje zahteva današnje tržište, osposobljavamo učenike za samoobrazovanje i pravilnu samoprocenu sopstvenih vrednosti. Izgrađujemo tolerantne ličnosti spremne na uzajamno uvažavanje različitosti. Razlikujemo se po tome što ostvarujemo partnerski odnos sa učenicima, njihovim roditeljima i lokalnom zajednicom.

Vizija

Unapredićemo sve aktivnosti u školi tako da učenici rado dolaze i ostvaruju svoje ciljeve. Pravilnim odabirom obrazovnih profila stvorićemo uslove koji će učenicima omogućiti siguran posao. Ostvarićemo međunarodnu saradnju i razviti školu kao kulturni i edukativni centar. U okviru dopunskih delatnosti povećaćemo obim aktivnosti kroz pružanje usluga.